• CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VINATEX-TÂN TẠO

   KHU CÔNG NGHIỆP DỆT MAY NHƠN TRẠCH

  HỆ THỐNG CHIẾU SÁNG KCN

  HỆ THỐNG CHIẾU SÁNG KCN

                                                                                 Hình ảnh : Hệ thống chiếu sáng đường C2 (Võ Văn Tần) trong KCN

  Hệ thống chiếu sáng trong KCN với tổng số lượng 228 bóng, được bố trí hợp lý trong các tuyến đường với số lượng bóng đèn cao áp lớn ( 195 bóng), khả năng phát quang rộng, công suất cao đảm bảo điều kiện chiếu sáng tốt nhất cho KCN nhằm mục đích:
  • Chiếu sáng ngoài hoàng rào cho các Doanh nghiệp vào ban đêm. Góp phần tăng cường an ninh trong và ngoài Doanh nghiệp
  • Tạo điều kiện cho các Doanh nghiệp vận chuyển hàng hóa vào ban đêm, tăng hiệu quả sản xuất.
  • Với các Doanh nghiệp làm ca đêm hoặc tăng ca, tạo thuận lợi cho việc đi lại của công nhân, nâng cao hiệu suất làm việc
  Bài viết liên quan