• CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VINATEX-TÂN TẠO

   KHU CÔNG NGHIỆP DỆT MAY NHƠN TRẠCH

  DỊCH VỤ CUNG CẤP NƯỚC SẠCH

  DỊCH VỤ CUNG CẤP NƯỚC SẠCH

  Hệ thống cấp nước sạch được đầu tư hoàn thiện, đảm bảo cung cấp đủ nước sạch cho các doanh nghiệp đầu tư vào trong KCN. Hệ thống cấp nước sạch được xây dựng với:
  • Đường kính ống: có kích thước từ Ø180-Ø200
  • Tổng chiều dài đường ống: 14.573m
  Nguồn nước được cấp từ hai đơn vị:
  • Công ty cấp nước Nhơn Trạch với công suất 20.000 m3/ngày đêm, nằm ở KCN Vinatex-Tân tạo
  • Công ty Cổ Phần cấp nước Hồ Cầu Mới với công suất 90.000 m3/ngày đêm, nằm ở KCN Nhơn Trạch 6
  Bài viết liên quan