• CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VINATEX-TÂN TẠO

      VINATEX – TAN TAO INVESTMENT CORPORATION