• CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VINATEX-TÂN TẠO

   KHU CÔNG NGHIỆP DỆT MAY NHƠN TRẠCH

  NHÀ MÁY XỬ LÝ NƯỚC THẢI TẬP TRUNG

  NHÀ MÁY XỬ LÝ NƯỚC THẢI TẬP TRUNG

  1. Giai đoạn 1: - Công suất 6.000m3/ngđ, hoạt động chính thức từ tháng 7/2011;
                           - Vốn đầu tư:; 43 tỷ;  
                           - Công nghệ xử lý: hóa lý kết hợp vi sinh. Chất lượng nước thải sau xử lý đạt QCVN 40:2011 cột B kq=0,9; kf= 0,9  trước khi xả vào nguồn tiếp nhận.     
               

  2. Giai đoạn 2: - Công suất 6.000m3/ngđ, đi vào hoạt động quý 1/2019;
                             - Vốn đầu tư: 63,368 tỷ;
                            - Công nghệ xử lý: hai bậc hóa lý kết hợp vi sinh. Chất lượng nước thải sau xử lý đạt QCVN 40:2011 cột A kq=0,9; kf= 0,9  trước khi xả vào nguồn tiếp nhận.
   

   

  Bài viết liên quan