• CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VINATEX-TÂN TẠO

   KHU CÔNG NGHIỆP DỆT MAY NHƠN TRẠCH

  tin tức

  Chuyến tham quan, du lịch của CBCNV tour Tứ Bình

 • Thứ sáu, 15:18 Ngày 18/10/2019
 •  

  Bài viết liên quan
 • Hội nghị toàn thể Công đoàn Công ty cổ phần Đần tư Vinatex - Tân Tạo (Nhiệm kỳ 2017 - 2022)