• CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VINATEX-TÂN TẠO

   KHU CÔNG NGHIỆP DỆT MAY NHƠN TRẠCH

  tin tức

  Chuyến tham quan, du lịch Trung Quốc của các CBCNV trong Công ty.

 • Thứ hai, 15:14 Ngày 25/11/2019
 •  Phù Dung Cổ Trấn, Tương Tây, Hồ Nam, Trung Quốc.

   

   

  Đỉnh Thiên Môn Sơn Trương Gia Giới Hồ Nam Trung Quốc.

                                                                                               

   

  Cầu Kính ở Vũ Lăng Nguyên.

   

  Tượng Quan Công

   

  Bài viết liên quan
 • Hội nghị toàn thể Công đoàn Công ty cổ phần Đần tư Vinatex - Tân Tạo (Nhiệm kỳ 2017 - 2022)