• CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VINATEX-TÂN TẠO

   KHU CÔNG NGHIỆP DỆT MAY NHƠN TRẠCH

  DỊCH VỤ CUNG CẤP NƯỚC THÔ

  DỊCH VỤ CUNG CẤP NƯỚC THÔ

  Hình ảnh: Giếng nước thô trong KCN Vinatex-Tân Tạo

  KCN Vinatex-Tân Tạo đã đầu tư xây dựng hệ thống nước thô nhằm cung cấp cho những Doanh nghiệp dệt nhuộm đến thuê đất nhằm giảm chi phí cho doanh nghiệp đầu tư:
  • Số lượng giếng: 10 giếng
  • Hệ thống giếng được xây dựng với công suất 2.800m3/ngày đêm
  Bài viết liên quan