• CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VINATEX-TÂN TẠO

   KHU CÔNG NGHIỆP DỆT MAY NHƠN TRẠCH

  ĐỘI PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY

  ĐỘI PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY

  Hình ảnh: Đội PCCC của KCN Vinatex-Tân Tạo

  Cùng với sự phát triển, những nguy cơ tiềm ẩn về cháy, nổ và sự gia tăng về các tai nạn, sự cố nhất là khi ý thức chấp hành pháp luật về phòng cháy, chữa cháy và cứu hộ, cứu nạn (PCCC&CHCN) của chủ cơ sở kinh doanh, sản xuất chưa cao; các điều kiện về cơ sở hạ tầng, giao thông còn bất cập, các điều kiện đảm an toàn PC&CC còn hạn chế, chưa đáp ứng được yêu cầu công tác chữa cháy. Bên cạnh đó, yếu tố thời tiết, thiên tai, diễn biến bất thường, nắng, nóng hanh khô kéo dài. Những yếu tố nêu trên đã tác động, gây ảnh hưởng không nhỏ đến công tác PCCC và CHCN trên địa bàn các KCN.

  Nhận thức được những tác hại do cháy, nổ gây ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự, an toàn xã hội, thiệt hại đến người và tài sản cho doanh nghiệp trên địa bàn KCN T, Ban Tổng Giám đốc, ban lãnh đạo Ban quản lý KCN đã có những chỉ đạo các đội PC&CC KCN quán triệt, thực hiện nghiêm túc, bằng những kế hoạch phương án và chương trình hành động cụ thể theo Nghị quyết, Chỉ thị của Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ về quy định công tác cứu nạn, cứu hộ của lực lượng PCCC nhằm đảm bảo an toàn, giảm thiểu thiệt hại cho các Doanh nghiệp trong KCN.

   

  Bài viết liên quan