• CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VINATEX-TÂN TẠO

   KHU CÔNG NGHIỆP DỆT MAY NHƠN TRẠCH

  tin tức

  Chuyến Công tác, tham quan và khảo sát một số KCN phía Bắc.

 • Thứ tư, 13:33 Ngày 27/11/2019
 • Tham quan Nhà máy xử lý nước thải của Tập Đoàn Dệt May Việt Nam. 

   

   

   Tham quan khu công nghiệp ở Hải phòng.

   

   

  Bài viết liên quan
 • CBCNV thực hiện chủ trương làm việc, ăn uống và nghỉ ngơi tại Công ty.