• CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VINATEX-TÂN TẠO

      KHU CÔNG NGHIỆP DỆT MAY NHƠN TRẠCH

    BẢN VẼ QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT KCN VINATEX-TÂN TẠO