• CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VINATEX-TÂN TẠO

   KHU CÔNG NGHIỆP DỆT MAY NHƠN TRẠCH

  tin tức

  Giấy phép xả nước thải vào nguồn nước Số 13/GP-BTNMT

 • Thứ ba, 15:34 Ngày 11/02/2020
 • Giấy Phép Xả Thải Vào Nguồn Nước số 13/GP-BTNMT:

  Do Bộ Tài Nguyên Môi Trường  ngày 20 tháng 01 năm 2020.

  - Lưu lượng xả thải lớn nhất: 12.000m3/ngày đêm.

  - Chế độ xả nước thải: Liên tục, 24h/ ngày đêm

  - Vị trí xả nước thải: Xã Long Thọ, Huyện Nhơn Trạch, Tỉnh Đồng Nai

  Bài viết liên quan
 • CBCNV thực hiện chủ trương làm việc, ăn uống và nghỉ ngơi tại Công ty.