• CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VINATEX-TÂN TẠO

   KHU CÔNG NGHIỆP DỆT MAY NHƠN TRẠCH

  LUẬT MÔI TRƯỜNG

  Tài liệu Ngày đăng tải Dung lượng Tải về
  Nghị định 40/2019/NĐ-CP 28/11/2019 4.73 Mb
  NĐ 19. Sửa đổi bổ sung một số điều Luật môi trường 27/11/2019 0.6 Mb
  NĐ 80.2014 về cấp thoát nước và xử lý nước thải 27/11/2019 0.45 Mb
  TT47.2011.BTNMT QCVN về nước thải 27/11/2019 0.1 Mb
  TT 35.2015 bảo vệ môi trường KCN,KKT,KCNC 27/11/2019 0.46 Mb
  Thong tu 36_2015_TT-BTNMT về quản lý chất thải nguy hại 27/11/2019 1.1 Mb
  QCVN 24_2016_TT-BYT tiếng ồn 27/11/2019 0.41 Mb
  QCVN 05-2009-BTNMT chất lượng không khí xung quanh 27/11/2019 0.08 Mb
  nd_38.2015.NĐCP về quản lý chất thải rắn và phế liệu 27/11/2019 1.76 Mb
  NĐ 201.2013.ND.CP Quy định 1 số điều về luật tài nguyên nước 27/11/2019 1.26 Mb
  Nghị định 155 về xử phạt vi phạm môi trường 27/11/2019 6.41 Mb
  Luật tài nguyên nước 30/10/2019 1 Mb